Forside


Velkommen til Advokatfirma Hove & Co  

- Ekspertise og erfaring


 

 

Familierett

Vi er løsningsorientert og det er særlig viktig i familisaker hvor det er andre ting enn den "kalde" jussen å ta hensyn til. Det inkluderer også barnevernsakerFast eiendom

Når noen tvinges til å avstå rettigheter eller eiendom, er det viktig å velge advokat som har inngående kunnskap om hjemmelsgrunnlag, skjønns-prosess og utmålingspraksis. Her har vi bred erfaring.

 


Eiendomsoppgjør

Skal du selge eller kjøpe, hjelper vi deg med papirene. Vi bistår også ved eiendoms- og husleietvister av alle typer, herunder tvister med eier-skifteselskap. Se mer om dette under

Bistand eiendomsoppgjør