Bistand eiendomsoppgjør


BISTAND I EIENDOMSOPPGJØR


Her kan du lese om våre personvernregler


Dersom du velger å selge einedommen selv, kan det likevel være nødvendig å få bistand til oppgjør i forbindelse med salget.

Gjennom vår advokat får du hjelp til dette.


Kjøpekontrakt - samt kontraktsmøte mellom selger og kjøper.

Tinglysing av sikringsobligasjon

Tinglysing av skjøte/ eierbevis

Kontakt med kjøpers bank og tinglysing av eventuelle nye heftelser .

Innfrielse og sletting av gamle lån

Avklaring av forkjøpsrett

Melding til sameie eller borettslag om eierskifte

Vi foretar oppgjør mellom selger og kjøper.


Vi har de nødvendige forsikringer som kreves for å foreta salgsoppgjør.


Pris: Vi tilbyr både fastpris og pris etter medgått tid.

Ta kontakt med advokat Dagfinn Tynes for mer informasjon.

Kontakt oss:

Kongens gate 23, 6002 Ålesund

tlf: 70 16 10 50

post@hoveco.no