Om oss

HER ER VI

SVERRE AARSÆTHER

har lang , allsidig om omfattende praksis innenfor de fleste juridiske fagområder.

- Arbeidsrett-fast eiendom- kontraktsrett- forretningsjus- familie-arv og skifte - barnevern- gjeldsforhandling og konkurs mm.


Sverre har flere styreverv og har bred erfaring med styrearbeid.

Han har også jobbet som bankadvokat og i offentlig forvaltning.


aarsether@hoveco.no


DAGFINN TYNES

har bred arbeidserfaring som advokat både fra privat og offentlig sektor. Han har drevet egen praksis i Ålesund siden 2012.

Han har også vært høyskolelektor for juridiske fag og forelest for Handelshøyskolen, BI, Folkeuniversitetet og NTNU.


Dagfinn bistår i de fleste juridiske fagfelt og da spesielt erstatningsrett, arbeidsrett, selskapsrett , familierett herunder også barnevern.


Dagfinn har konsesjon til å bistå i salgsoppgjør . Han er også faglig ansvarlig for Sunnmøre Næringsmegling As, som har kontor hos oss.


tynes@hoveco.noBJØRN KRISTIAN HOVE

har utdanning fra Universitetet i Oslo med bygnings-og ekspropriasjonsrett som spesialfag.

Han har også arbeidet i Justisdepartementet, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre sorenskrivarembete.


Siden 1987 har han jobbet som  privatpraktiserende advokat i Ålesund og bistår både private, næringsdrivende og kommuner.


Han har prosedyreerfaring fra samtlige domstolnivåer i Norge.

 

Hans spesialfelt

er faste eiendommers rettsforhold, tomtefesterett, odelsrett, forvaltningsrett, tingsrett, erstatningsrett, jordskifte, rettslige spørsmål knyttet til plan-og bygningsloven samt ekspropriasjonssaker.

Bjørn Kristian har også omfattende skjønnsrettspraksis på grunneiersiden.


hove@hoveco.no
 


 


 


 


KONTOR

ADVOKATENE

NINA WIKANES

Advokatassistent DNA

Kontakt oss:


Kongens gate 23, 6002 Ålesund


tlf: 70 16 10 50


post@hoveco.no